Alle info over de ri&e

De Risico Inventarisatie & Evaluatie, RI&E of populair gezegd de RIE, is een verplichting vanuit de Arbowet voor ieder bedrijf in Nederland.

 

Doel van een RI&E is het in kaart brengen van de risico's die de medewerkers lopen tijdens hun werk. Vervolgens wordt bekeken in hoeverre die risico's al zijn aangepakt door het nemen van maatregelen (de evaluatie) en wat er nog aan mogelijkheden zijn om deze risico's verder te verkleinen.

 

Denk daarbij juist niet alleen aan het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen maar vooral ook aan maatregelen als het stiller maken van een machine, het veiliger indelen van een werkplek, een oplossing om werk fysiek minder zwaar te maken en het geven van goede voorlichting en instructie. Om het werk voor de medewerkers veiliger en gezonder te maken is niet altijd een zak met geld nodig. Maar een objectieve blik en een luisterend oor bij de betrokken medewerkers kan al een hoop goed doen.

 

Uiteindelijk is zowel de werkgever als de werknemer hierbij gebaat. Want met een goede RI&E is het mogelijk ongevallen, ziekteverzuim en schades terug te dringen. Met als gevolg minder kosten, gemotiveerde medewerkers omdat men weet dat er aandacht is voor hun veiligheid en arbeidsomstandigheden, minder uitval en geen imagoschade als gevolg van een ongeval.

 

 

RI&E; een verplichting voor ieder bedrijf

gallery/rie-green